Loading Događaji
  • Ovaj događaj je prošao.

Kurs sa trenerom Nicole Belilos; CSM sertifikat izdat od strane Scrum Alliance

16 – 17. Maj 2019., Beograd

Uloga Scrum Mastera u timu je da osigura da se procesi izvode u skladu sa Scrum principima i pravilima. Scrum Master pomaže razvojnom timu i uklanja prepreke koje su na putu ka njihovom uspehu, vodi sastanke i podržava praktikovanje Scrum-a.

Kako ćete učiti o Scrumu?

Sertifikacioni Scrum Master kurs se održava sredinom maja u drugom terminu sa Nicole Belilos. Nicole je svetski priznati ekspert u Agile/Scrum oblasti, strastveni predavač čija predavanja su veoma dinačna i interaktivna, a u agendu kursa unosi svoje bogato iskustvo iz prakse. Pored treninga veoma uspešnu karijeru izgradila je i u agilnim transformacijama, tako da polaznicima svoja znanja o Scrum-u ilustruje brojnim simulacijama kao i primerima iz prakse.

Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSM sertifikat od Scrum Alliance (krovna globalna organizacija za Scrum framework).  Pored toga, svi polaznici će naučiti dobre prakse i alate za efektivnu timsku komunikaciju. Počeće da unapređuju razvoj i isporuku proizvoda i znaće svesno da preuzmu inicijativu i pokrenu promene. Nakon kursa svi polaznici će znati da prepoznaju problem i da ga reše, i da na taj način pomognu svom timu. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje kvaliteta usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će postati i članovi zajednice Agile Serbia & CEE Region.

 

Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Kao i svi Agile okviri kreiran je da u projektno planiranje, razvoj i implementaciju unese transparentnost i jasnoću. Postoje tri osnovne uloge u Scrum-u i to su Scrum Master, Product Owner i članovi razvojnog tima.

 

Detalji:

Datum: 16-17.maj 2019.

Trajanje: 2 radna dana, 9-17h

Jezik tokom kursa: engleski

Sertifikacija: CSM sertifikat, Scrum Alliance

SEU poeni: 14 SEU poena, kategorija B

Sertifikovani Scrum trener:  Nicole Belilos

Cena: Early-bird: 790€ + PDV do 22. aprila 2019; Regularna cena: 890€ + PDV

Detalji o kursevima: http://www.agile-serbia.rs/course/certified-scrum-master-course-nicole-belilos/

Prijave na mejl: scrum@puzzlesoftware.rs