Loading Događaji
  • Ovaj događaj je prošao.

Kurs sa trenerom Nikol Belilos; CSPO sertifikat izdat od strane Scrum Alliance

20 – 21. Maj 2019., Beograd

Scrum Product Owner je odgovoran za maksimizovanje vrednosti proizvoda i rada razvojnog tima. Takođe, on je odgovoran za upravljanje Product Backlog-om. Product Ownership je vođenje procesa razvoja proizvoda ka poslovnom uspehu i zadovoljstvu klijenata, ne samo prioritizacija posla i pisanje User Story-ja za razvojni tim.

Kojim temama se bavi kurs?

Product Owner se brine o razvoju proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe krajnjeg korisnika/kupca i ostvario profit. Kurs će zato pored opštih ciljeva o Scrum-u polaznike upoznati i sa primerima dobre prakse, a u terminu u maju o ulozi Product Owner-a će polaznicima predavati Nicole Belilos. Nicole je svetski priznati ekspert u Agile/Scrum oblasti. Strastveni predavač čija predavanja su veoma dinačna i interaktivna, a u agendu kursa unosi i svoje bogato iskustvo iz prakse. Pored kurseva veoma uspešnu karijeru izgradila je i u vođenju agilnih transformacija, tako da polaznicima svoja znanja o Scrum-u ilustruje brojnim simulacijama kao i primerima iz prakse.

Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSPO sertifikat od Scrum Alliance (krovna globalna organizacija za Scrum framework). Znaće kada i za šta treba da koriste Agilne metodologije i kada je koji pristup pravi. Zatim, znaće šta se očekuje od osobe kao Product Ownera, kako da komuniciraju sa razvojnim timom i Scrum Masterom, kao i drugim interesnim stranama. Što je najvažnije, znaće kako da efektivno opišu stvari funkcionalnosti koje klijenti i korisnici žele, koliko je detalja zaista korisno, kako da iskoriste feedback razvojnog tima, da predvide prilike, rizike i posledice planiranog posla, koje tehnike da koriste da bi “izmamili” vredne informacije i saznali potrebe interesnih strana, kao i kako da ih informišu o napretku. Nakon odslušanog kursa postaju i član zajednice Agile Serbia & CEE Region.

Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Kao i svi Agile okviri kreiran je da u projektno planiranje, razvoj i implementaciju unese transparentnost i jasnoću. Postoje tri osnovne uloge u Scrum-u i to su Scrum Master, Product Owner i članovi razvojnog tima.

 

Detalji:

Datum:  20 – 21. maj 2019.

Trajanje: 2 radna dana, 9-17h

Jezik tokom kursa: engleski

Sertifikacija: CSPO sertifikat, Scrum Alliance

SEU poeni: 14 SEU poena, kategorija B

Sertifikovani Scrum trener:  Nicole Belilos

Cena: Early-bird: 790€ + PDV do 22. aprila 2019; Regularna cena: 890€ + PDV

Detalji kursa na:http://www.agile-serbia.rs/course/certified-scrum-product-owner-course-nicole-belilos/

Prijave na mejl: scrum@puzzlesoftware.rs