Vrste članstva

Vrste članstva 2017-05-26T10:42:29+00:00

Prava članova po vrstama članstva

Član Udruženja ima i druga prava i obaveze utvrđene statutom, osnivačkim aktom i ugovorom o članstvu

Obaveze člana udruženja

Svojim radom i aktivnostima član doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja, ustanovljenih statutom i osnivačkim aktom, da čuva ugled Udruženja, i da poštuje odredbe statuta, osnivačkog akta i drugih opštih i posebnih akata organa i radnih tela Udruženja.