Uspešne priče kompanija sa projekta

Uspešne priče kompanija sa projekta

ICT Net sa partnerima ZIP centar za mlade – Biznis inkubator Pirot i Biznis inkubator DOO Majdanpek učestvuje u realizaciji  projekta “Digitalizacija-budućnost malih i srednjih preduzeća” koji finasira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus.

Ovaj projekat  pruža podršku malim i srednjim preduzećima prvenstveno sa područja Pirota i Majdanpeka. Osnovni cilj projekta je da omogući da  deset  kompanija dobije priliku da nabavi novu opremu ili novo digitalno rešenje, dok je 15 kompanija uključeno u Virtuelni inkubator gde imaju mentorsku podršku konsultanata za neke od najvažnijih digitalnih tema i alata, koje će dalje moći da koriste u svakodnevnom poslovanju.

Na ovaj način projekat nastoji da preduzeća digitalno transformišu svoje poslovanje kao i da  se podigne svest o značaju i prednostima digitalne transformacije u poslovnim procesima.

U našem drugom  biltenu vam predstavljamo uspešne priče kompanija Deku Pi i Glass Slipper, koje su sa nama podelile utiske o učešću na projektu kao i planove za dalje unapređenje poslovanja.

Uspešne priče pogledajte ovde.

2023-01-26T20:54:16+00:00