Univerzitet Singidunum i klaster potpisali Memorandum o saradnji

Univerzitet Singidunum i klaster potpisali Memorandum o saradnji

Početkom juna  Univerzitet Singidunum i klaster ozvaničili su svoju saradnju potpisivanjem Memoranduma o saradnji  i u narednom periodu će raditi na edukaciji i usavršavanju IKT kadrova kao i na podsticanju saradnje između akademskog sektora i privrede. Veliki potencijal za saradnju partneri vide i u domaćim i međunarodnim razvojnim projektima kroz koje je moguće realizovati zajedničke aktivnosti i razmenu informacija sa internacionalnim partnerima.

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim delovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Srbije.

Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata a studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja.

2019-06-07T14:42:01+00:00 07. 06. 2019|