Održana godišnja Skupština klastera

Održana godišnja Skupština klastera

Na godišnjoj Skupštini klastera, održanoj 07.04.2017. u Beogradu, predstavljen je izveštaj o dosadašnjem radu klastera, kao i aktivnosti planirane za 2017. godinu.

 
Za članove Upravnog odbora članice klastera su izabrale Nebojšu Matića (Mikroelektronika), Vladana Konstantinovica (Endava), Željka Stojkovića (IMP),Marka Poznanovića (Belit) i Vukašina Pejovića (Bitgear). Za predsednika Upravnog odbora ove godine odabran je Marko Poznanović (Belit) .

 
Učesnici Skupštine su diskutovali o ciljevima i pravcu razvoja klastera u 2017. godini, potencijalnim tržištima za članice klastera, kao i zemljama koje bi mogle poslužiti kao primer dobre prakse po pitanju zakona i regulativa. Jedna od bitnih tema ovogodišnje Skupštine bila je i nova Strategija i Akcioni plan koji je u pripremi u MTTT, a u čijem nacrtu klaster sa ostalim stejkholderima aktivno učestvuje. Članice klastera su došle do zaključka da bi neke od tema koje trebaju naći mesto u Akcionom planu između ostalog bile i : promocija domaćih rešenja za druge industrije, podsticanje domaćih kompanija da prave sopstvene proizvode, brendiranje domaće industrije, uvođenje poreskih olakšica za kompanije koje koje se bave razvojem, finansijski podsticaji za otvaranje inženjerskih radnih mesta.

 
Nakon formalnog dela programa, članice klastera su nastavile neformalno druženje u prostorijama kompanije Endava, gde je ovogodišnja Skupština održana.

2017-09-13T18:36:57+00:00 13. 09. 2017|