„Idvorski laboratorije“ akreditovane za EMC ispitivanja

„Idvorski laboratorije“ akreditovane za EMC ispitivanja

Odlukom Akreditacionong tela Srbije (ATS), „Idvorski laboratorijama“ iz Beograda, čiji je suvlasnik klaster „ICT Net“, dodeljena je akreditacija za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) proizvoda.

Dobijena akreditacija podrazumeva da su rezultati ispitivanja izvršenih u „Idvorski laboratorijma“ međunarodno prepoznati, budući da je ATS potpisnik niza sporazuma o međusobnom priznavanju akreditacija, uključujući i sporazum sa zemljama Evropske unije (EA MLA), kao i sa međunarodnom organizacijom za akreditovane laboratorije (ILAC MRA).

„Idvorski laboratorije“ su počele sa radom u julu 2013. godine. Uspostavljanje laboratorije je rezultat projekta “EMC Serbia” finansiranog iz fondova Evropske unije na čijoj realizaciji su bili angažovani vodeći međunarodni stručnjaciiz oblasti EMC.

“Idvorski laboratorije” su danas organizacija sa najvećim brojem akreditovanih metoda (standarda) za ispitivanje EMC u zemlji i regionu. Ispitivanja se sprovode na savremenoj opremi u skladu sa najnovijim SRPS, odnosno harmonizovanim i aktuelnim evropskim EN standardima.

Budući da “Idvorski laboratorije” pružaju usluge raznih EMC ispitivanja za većinu proizvoda namenjenih trzištu EU, ali i drugim zemljama, ova vest je posebno značajna za izvoznike kao i za članice klastera “ICT Net”, koje imaju specijalne pogodnosti pri korišćenju usluga laboratorije.

Detalje o vrstama proizvoda i ispitivanjima možete pogledati na sajtu “Idvorsky laboratorija”, dok dokument koji sadrži obim akreditacije možete preuzeti ovde.

2015-12-10T09:12:09+00:00