Loading Događaji

Kurs sa trenerom Miljanom Bajićem; A-CSM sertifikat izdat od strane Scrum Alliance

 

10 – 19. Maj 2021.

Jezik tokom kursa: engleski

Uloga Scrum Mastera je da se stara o tome da se procesi u Scrum timu odvijaju nesmetano, pomažući članovima tima i Product Owneru da rade efikasno na dnevnoj bazi. Scrum Master se stara o tome da svi članovi tima razumeju i usvoje Agile principe i vrednosti, da ih podučava i da timu pomogne da postane samo-organizovan. Napredni sertfikacioni Scrum Master kurs (A-CSM) je za sve već sada iskusne Scrum Mastere kojima je potreban dodatan korak da svoje znanje i veštine unaprede na najbolji mogući način.

Kako ćete učiti o Scrumu?

Kroz novu Scrum Master avanturu će vas voditi Miljan Bajić, Agile ekspert i sertifikovani Scrum trener sa više od 15 godina iskustva u obučavanju Scrum timova na različitim korporativnim nivoima širom sveta. Njegov stil je interaktivan, tako da će vas o Scrum-u učiti kroz dinamične radionice, igre i simulacije. Na kraju kursa ćete još bolje razumeti Scrum, Agile i agilnu kulturu, usvojiti nove principe i ideje za rad i primenu u praksi. I najvažnije – kroz praktične primere ćete zaista razumeti izazove sa kojima se gotovo svakodnevno susreću Scrum Masteri, pogotovo u dinamičnom i već sada turbulentnom okruženju.

Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan A-CSM sertifikat od Scrum Alliance, krovne organizacije za Scrum framework. Pored toga, svi polaznici će naučiti i usvojiti još više praktičnih primera od strane dokazanih Agile profesionalaca. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje kvaliteta usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će (ukoliko još nisu) postati i članovi zajednice Agile Serbia & CEE Region.

Kome je kurs namenjen?

Napredni sertifikacioni Scrum Master kurs je online, vođeni mentorski program osmišljen od strane Sertifikovanih Enterprise Trenera, namenjen Scrum Master-ima i Agile Coach-evima koji žele dalje da unapređuju svoje znanje i veštine. Takođe, ovo je odlična prilika za sve Scrum Mastere da unaprede svoje veštine, trenere Scrum timova da steknu nove ideje ili članove timova koji su uključeni u Scrum implementaciju u okviru neke organizacije kako bi poboljšali svoje znanje. Za prisustvo ovom kursu je neohodno da imate zvanični Sertifikat za Scrum Mastera izdatog od strane Scrum Alliance, kao i minimum godinu dana iskustva u oblastima u kojima je neohodna ekspertiza ove role.

 

Detalji:

Datum: 04 – 18. Maj 2021.

Trajanje: 5 radnih dana, 13.30-16h

Jezik tokom kursa: engleski

Sertifikacija: A-CSM sertifikat, Scrum Alliance

Sertifikovani Scrum trener: Miljan Bajić

Early-bird cena: 990€ + PDV

Detalji o kursu: http://www.agile-serbia.rs/course/advanced-certified-scrum-master-course/