Završene obuke sprovođene u okviru projekata „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“

Završene obuke sprovođene u okviru projekata „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“

U oktobru su završene obuke sprovođene u okviru projekata „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“ koji je sprovodio NALED uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Ovaj projekat je za cilj imao poboljšanje efektivnosti javnih nabavki (odnos kvalitet/cena) i dalje jačanje kapaciteta kroz znanje i razvoj digitalnih rešenja.

Klaster IKT Mreža je kao deo konzorcijuma vođenog od strane MSP Konsalting-a, na ovom projektu radio na komponenti  koja  je obuhvatala oblast Programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softera).

Na samom početku projekta sprovedena je detaljna Analiza stanja javnih nabavki usluga programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softvera) i date su preporuke za unapređenje pravnog okvira i sprovođenje postupaka. Cilj je bio da se detaljno identifikuju problemi u postupcima, uspešni primeri, kriterijumi koji su korišćeni u postupcima, kao i da se predstavi detaljna analiza svih koraka u postupku nabavke .

Na osnovu  dobijenih rezultata, partneri su razvili detaljan  Vodič za primenu ekonomski najpovoljnije ponude koja se ne zasniva samo na ceni kod usluga programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softvera). Vodič je dostupan svim naručiocima i u njemu se mogu naći  detaljna uputstva za sprovođenje javnih nabavki (u otvorenom procesu), a naročito za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Kroz projekat je sprovedeno 10 treninga “Primena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u oblasti programiranja i razvoja softvera” na kojima je učestovalo ukupno 192 sertifikovana polaznika. Priliku da uživo uzmu učešće u radionicama su imali polaznici u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Vranju, nakon čega su organizovane i dve online radionice kako bi trening program učinili što dostupnijim za sve zainteresovane naručioce i ponuđače. Treninzi su imali za cilj da naručiocima pojasne mogućnosti i pruže praktična znanja i alate o tome kako da u postupku javne nabavke osiguraju izbor ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno obezbede kvalitet potrebnih usluga u oblasti programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softvera).

         

 

Ova komponenta projekta završena je pružanjem mentorske podrške naručiocima, koji će u budućim javnim nabavkama primeniti kriterijume kvaliteta kako bi odabrali ekonomski najpovoljniju ponudu koja se ne zasniva isključivo na ceni.U toku sprovođenja aktivnosti na ovom projektu partneri su bili u kontaktu sa svim zainteresovanim stranama. Organizovane su konsultacije sa ponuđačima i naručiocima ne samo sa ciljem prezentacije i tumačenja nalaza aktivnosti, već i radi definisanja zaključaka i preporuka.

Dokumenta:

2022-12-06T17:27:54+00:00