TAKMIČENJE ZA 100 NAJBOLJIH INOVATIVNIH TEHNOLOŠKIH REŠENJA

TAKMIČENJE ZA 100 NAJBOLJIH INOVATIVNIH TEHNOLOŠKIH REŠENJA

I ove godine otvoren je poziv za 100 najboljih inovativnih rešenja iz deset industrijskih oblasti, a u okviru Međunarodnog foruma predstavljanja i trgovine tehnologijom, koji će se održati u periodu od 23. do 27. septembra 2022. u Pekingu. Organizatori ovog Foruma su Međunarodna mreža za transfer tehnologije (International Technology Transfer Network – ITTN), kineski Centar za međunarodnu razmenu nauke i tehnologije (China Centre for International Science and Technology Exchange – CISTE) i Naučni park Zhongguancun (Zhongguancun Science Park).

Sfere u okviru kojih inovatori mogu da ponude svoja rešenja su: ICT nove generacije; biotehnologija i prirodne nauke; lekovi i zdravstvena zaštita; vrhunski medicinski uređaji; zaštita životne sredine i održivi razvoj; vrhunska oprema i pametni uređaji; inteligentna industrija i obrada; energetika; materijali; moderna poljoprivreda.

Na takmičenje se mogu prijaviti preduzetnici, startup i spinoff kompanije, mala i srednja preduzeća i istraživačke grupe. Prijave su otvorene do 31. jula, putem linka: http://bestech.ittn.com.cn/#/regist/0?codel=CEE

Zhongguancun (ZGC) Forum je inicijativa kineske vlade koja ima za cilj jačanje razmene znanja, talenata i veština, eksperata i inovativnih rešenja, akademika i predstavnika vlasti. Zhongguancun se smatra jednom od najvažnijih visokotehnoloških zona industrijskog razvoja u Kini, ali i na svetskom nivou, u kojoj se nalazi preko 10 000 tehnoloških kompanija i istraživačkih centara.

Takmičenje obuhvata tri kruga selekcije sa jasno definisanim kriterijumima i strateški odabranim sudijama, a završni krug rezultira sa po deset odabranih idejnih rešenja iz deset industrijskih oblasti. Odabrani takmičari će, kroz krugove selekcije, imati priliku da se konsultuju sa vodećim stručnjacima i ekspertima iz ciljanih oblasti, koji će im pružiti smernice za industrijalizaciju ideja, stručna uputsva za optimizaciju i unapređenje tehnologije, kao i predloge za saradnju i primenu na, pre svega, lokalnom nivou. U selekciju su uključeni i brojni investitori, koji će davati svoje evaluacije i koji mogu uložiti novac u najbolje ideje, čime učesnicima obezbeđuju početni kapital, šansu za ostvarivanje prihoda i održiv nastavak usavršavanja tehnološkog rešenja. Takođe, velika prednost Foruma i samog takmičenja je povezivanje sa naučnim i tehnološkim parkovima, naučnicima i preduzetnicima.

Sve zainteresovane pozivamo da se obrate Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, kako bi vam pomogli u prvim koracima apliciranja i procesa selekcije. Ukoliko se prijavite putem gore navedenog linka (http://bestech.ittn.com.cn/#/regist/0?codel=CEE), preskačete prvi stepen evaluacije!

2022-07-05T14:16:38+00:00