Subvencija kompaniji Continental-neravnopravna tržišna utakmica

Subvencija kompaniji Continental-neravnopravna tržišna utakmica

Ni nedelju dana nakon odluke da se kompaniji Continental odobri subvencija od 9.500.000 evra, stvari za domaću  IT zajednicu nisu ni malo jasnije. Nakon mnogih diskusija, saopštenja i objašnjenja i dalje nam nije jasno zašto bi domaće IT kompanije ovakvu odluku o subvenciji trebalo da prihvate kao nešto što je dobro za sve nas.

Argumenti koje smo dobili u saopštenju Vlade  su slabi i nedovoljno potkrepljeni činjenicama, tako da se stiče utisak da čak ni sada, nakon što je domaća IT zajednica burno odreagovala i iznela mnoštvo spornih tačaka, nismo zaslužili da dobijemo detaljnije objašnjenje.

Naš klaster , zajedno sa kolegama iz drugih udruženja već godinama radi na nekim spornim pitanjima kao što su tretman inovacija, edukacija i pitanja vezana za carinske procedure. Zbog napora koje ulažemo zajedno sa našim članicama kako bi rešili probleme koje će domaćim IT kompanijama povećati konkurentnost i unaprediti poslovanje , ne možemo a da ne osudimo ovakav pogrešan potez Vlade.

Polemika koja se vodi oko ovog pitanja jasno pokazuje da zakonska i podzakonska akta nisu dovoljno dobro i jasno definisana. Država svakako ne bi smela da subvencioniše one struke koje imaju punu uposlenost i na taj način stvara nelojalnu konkurenciju, već samo ona radna mesta na koja će se zaposliti nezaposlena lica (lica koja se nalaze u registru Nacionalne službe za zapošljavanje).

Ukoliko postoji želja da se ovaj segment unapredi, mi ostajemo otvoreni za svaku vrstu pomoći i konsultacije od strane domaćih IT kompanija.

Stavove naših kolega možete pogledati na sledećim linkovima:

https://vojvodinaictcluster.org/sr/o-gloginjama-i-vlasnistvu/

https://vojvodinaictcluster.org/sr/put-do-pakla-i-dobre-namere/

2018-03-30T14:58:12+00:00 30. 03. 2018|