Marketplace of Ideas

Marketplace of Ideas 2017-05-24T09:49:54+00:00

Project Description

marketplace-of-ideas400

Projekat „Marketplace of Ideas“ je nastao sa ciljem da se studentima završnih godina tehničkih fakulteta i viših škola pruži mogućnost da sarađuju sa nekim od najvećih kompanija iz sektora informacionih i komunikacionih tehnologija.

Projekat se realizuje u tri faze. Prva faza jeste saradnja studenata i kompanija kroz mentorski rad na razvoju studentskih ideja, ili kroz rad studenata na rešavanju zadataka delegiranih od strane kompanija. Druga faza projekta se ogleda u programu obuke iz oblasti preduzetništva i prava intelektualne svojine. Treća, poslednja faza projekta jeste organizacija završne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta.

Više informacija možete pronaći na sajtu projekta: Marketplace of Ideas.