Loading Događaji
  • Ovaj događaj je prošao.

Trener: Miljan Bajić, Sertifikovani Scrum Trener; CSPO sertifikat izdat od strane Scrum Alliance

  1. april – 24. april 2020., online kurs

Agile Serbia organizuje Online Sertifikacioni Scrum Product Owner Kurs u aprilu 2020. godine. Nakon završenog Online CSPO kursa, steći ćete svetski priznat sertifikat za Product Owner-e, koji izdaje krovna organizacija za Scrum u svetu – Scrum Alliance. To znači da ćete biti sposobni da komunicirate viziju proizvoda u Agilnom okruženju, kao i da vodite Scrum tim kroz Product Backlog.

Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Product Owner je jedna od tri uloge u Scrum timu.

 

Scrum Product Owner je odgovoran za maksimizovanje vrednosti proizvoda i rada razvojnog tima. Takođe, on je odgovoran za upravljanje Product Backlog-om. Product Ownership je vođenje procesa razvoja proizvoda ka poslovnom uspehu i zadovoljstvu klijenata, ne samo prioritizacija posla i pisanje User Story-ja za razvojni tim.

Kako ćete učiti o Scrumu?

Online Sertifikacioni Scrum Product Owner kurs biće isporučen u realnom vremenu, putem „Zoom“ platforme. Trener ovog kursa je Miljan Bajić, Certified Scrum Trainer i Certified Enterprise Coach, sa više od 15 godina iskustva, univerzitetskog predavača u SAD-u, govornika na Agile konferencijama širom SAD-a i Evrope, sa mnogim drugim sertifikatima: CSM, CSPO, CSP, CST, CTC, SAFe SPC, PMP, PMI-ACP.

 

Šta stiču polaznici kursa?

Polaznici kursa će saznati kada i za šta treba da koriste Agilne metodologije i kada je koji pristup pravi, šta se očekuje od pozicije Product Owner-a, kako da komuniciraju sa razvojnim timom i Scrum Master-om, kao i drugim interesnim stranama. Ujedno, steći će znanje kako da efektivno opišu stvari/funkcionalnosti koje klijenti i korisnici žele, koliko je detalja zaista korisno, kako da iskoriste feedback razvojnog tima, da predvide prilike, rizike i posledice planiranog posla, koje tehnike da koriste da bi “izmamili” vredne informacije i saznali potrebe interesnih strana, kao i kako da ih informišu o napretku. Nakon odslušanog kursa postaju i član zajednice Agile Serbia & CEE Region.

 

Detalji:

  • Trajanje: četri dana, po 4 sata dnevno (od 20. Aprila do 24. Aprila od 15-19h)
  • Jezik tokom kursa: engleski / srpski (u zavisnosti od strukture prijavljenih)
  • Sertifikacija: CSPO sertifikat, Scrum Alliance
  • SEU poeni: 16+ SEU poena
  • Trener: Miljan Bajić

Cene:

  • Early-Bird: 790 € + PDV do 6. aprila 2020.
  • Regular cena: 890 € + PDV

Detalji kursa na: http://www.agile-serbia.rs/course/online-certified-scrum-product-owner-course-with-miljan-bajic/

Prijave na mejl: scrum@puzzlesoftware.rs