Loading Događaji
  • Ovaj događaj je prošao.

Trener: Miljan Bajić, Sertifikovani Scrum Trener; CSM sertifikat izdat od strane Scrum Alliance

  1. maj – 21. maj 2020., online kurs

Agile Serbia organizuje Online Sertifikacioni Scrum Master Kurs u maju 2020. godine. Na ovom online kursu ćete naučiti kako da pomognete vašem timu da pravilno koristi Scrum framework. Takođe, steći ćete svetski priznat sertifikat za Scrum Master-e, koji izdaje krovna organizacija za Scrum u svetu – Scrum Alliance.

Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama.

 

Uloga Scrum Mastera u timu je da osigura da se procesi izvode u skladu sa Scrum principima i pravilima. Scrum Master pomaže razvojnom timu i uklanja prepreke koje su na putu ka njihovom uspehu, vodi sastanke i podržava primenu Scrum-a.

Kako ćete učiti o Scrumu?

Online Sertifikacioni Scrum Master kurs biće isporučen u realnom vremenu, putem „Zoom“ platforme. Trener ovog kursa je Miljan Bajić, Certified Scrum Trainer i Certified Enterprise Coach, sa više od 15 godina iskustva, univerzitetskog predavača u SAD-u, govornika na Agile konferencijama širom SAD-a i Evrope, sa mnogim drugim sertifikatima: CSM, CSPO, CSP, CST, CTC, SAFe SPC, PMP, PMI-ACP.

 

Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici će naučiti dobre prakse i alate za efektivnu timsku komunikaciju. Počeće da unapređuju razvoj i isporuku proizvoda i znaće svesno da preuzmu inicijativu i pokrenu promene. Nakon kursa svi polaznici će znati da prepoznaju problem i da ga reše, i da na taj način pomognu svom timu. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje kvaliteta usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će postati i članovi zajednice Agile Serbia & CEE Region.

Detalji:

  • Trajanje: četri dana, po 4 sata dnevno (od 18. Maja do 21. Maja od 15-19h);
  • Jezik tokom kursa: engleski / srpski (u zavisnosti od strukture prijavljenih)
  • Sertifikacija: CSM sertifikat, Scrum Alliance
  • SEU poeni: 16+ SEU poena
  • Trener: Miljan Bajić

Cene:

  • Early-Bird: 790 € + PDV do 4. maja 2020.
  • Regular cena: 890 € + PDV

Detalji kursa na: http://www.agile-serbia.rs/course/online-certified-scrum-master-course-with-miljan-bajic/

Prijave na mejl: scrum@puzzlesoftware.rs