Loading Događaji
  • Ovaj događaj je prošao.

EBRD TRADE READY PANEL: LOGISTIKA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI DANAS

Utorak, 23. februar 2021. godine

14:00-15:15 h

 

Pridružite nam se i saznajte kako da smanjite rizike u međunarodnom poslovanju uz korišćenje saveta i usluga stručnjaka za špediciju i logistiku. Panelisti će se baviti temama koje su dodatno dobile na značaju  zbog uticaja pandemije KOVID 19 na uvoz i izvoz. Učešće je besplatno.

Na panelu ćete između ostalog saznati i sledeće:

– Šta se sve podrazumeva pod terminom logistika u međunarodnoj trgovini?

– Koje usluge mogu pomoći srpskim preduzećima da unaprede svoje međunarodno poslovanje?

– Kako izabrati špeditera i prevoznika? Kako povećeti efikasnost i smanjiti troškove?

– Kakve promene su doneli novi INCOTERMS 2020?

– Novi logistički trendovi  – 3PL i 4PL
Panelisti:

–              Vukan Vujačić, savetnik u “Proteamu”

–              Slavoljub Jevtić, predsednik  Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata “Transport i logistika”

–              Nebojša Milićević, koordinator Trade Ready u Srbiji, moderator i panelista

 

Registracijahttps://zoom.us/meeting/register/tJIqdeiurT8pH9Iax55MfhndVwJ6tFLMcIwA

Osnovne teme:

–              Koje usluge pruža špediter izvozniku/uvozniku. Šta MSP mogu da očekuju od svog špeditera/prevoznika (usluge, koristi)?

–              Organizacija prevoza robe

–              Carinsko zastupanje

–              Logističke usluge

–              Neophodna dokumentacija i veza sa ostalim elementima međunarodne trgovine (bankarske garancije/akreditivi, osiguranje robe, ugovori…)

–              Najčešći problemi/pitanja koja se javljaju u praksi

 

Panel organizujemo u okviru EBRD Trade Ready inicijative: https://www.ebrd.com/tradeready

Trade Ready tim u Srbiji