Efektivnost i efikasnost javnih nabavki IT usluga

Efektivnost i efikasnost javnih nabavki IT usluga

ICT Net klaster  i MSP konsalting su u prethodnom periodu bili aktivno uključeni u rad na projektu „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“,  koji sprovodi NALED uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Naš konzorcijum je u okviru ovog projekta izradio Analizu stanja javnih nabavki usluga programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softvera) sa setom preporuka za unapređenje pravnog okvira i sprovođenje postupaka, kao i Vodič za primenu ekonomski najpovoljnije ponude koja se ne zasniva samo na ceni.

U sprovedenoj analizi nabavki programerskih usluga uočena je velika upotreba pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, kriterijumi su ograničavali konkurenciju i neretko nisu odgovarali specifikaciji. Indikativno je i da su u dve trećine analiziranih postupaka, procenjena i ugovorena vrednost bile identične. Prosečan broj ponuda u ovim nabavkama bio je 1,12 dok je cena bila odlučujući faktor u 96% slučajeva.

Na osnovu dobijenih rezultata jasno je da je potrebno skrenuti pažnju na značaj primene kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude koja se zasniva na odnosu cene i kvaliteta, stoga je u okviru projekta izrađen Vodič sa predlozima kriterijuma i pratećim dokumentima koji bi naručiocima olakšali primenu ovog sistema ocenjivanja ponuda.

Analizu i Vodič možete preuzeti na sledećem linku: https://naled.rs/projekti-efektivne-javne-nabavke-u-sluzbi-ekonomskog-rasta-4719

Kako i Analiza i Vodič stavljaju akcenat na praktične korake u primeni kriterijuma kvaliteta, kroz projekat je organizovano  sprovođenje obuka koje imaju za cilj da naručiocima pojasne mogućnosti i pruže praktična znanja i alate o tome kako da u postupku javnih nabavki osiguraju izbor ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno obezbede kvalitet potrebnih usluga u oblasti programiranja i savetodavnih usluga (razvoj softvera). Obuka obuhvata teorijski i praktični deo, kao i primere iz svakodnevne prakse učestvovanja u postupcima javnih nabavki i studije slučajeva zasnovanih na rezultatima Analize i Vodiča.

 

 

 

Do sada smo obuke za naručioce održali u Beogradu i Novom Sadu, a u narednom periodu iste ćemo održati i u Nišu, Vranju i drugim gradovima u Srbiji. Pozivamo vas da nam se pridružite na nekoj od narednih obuka a spisak planiranih obuka u mesecu junu možete pogledati ovde: https://naled.rs/htdocs/Files/09806/Obuke-za-narucioce-u-maju-i-junu.pdf

Kroz projekat je, uz podršku NALED-a obezbeđena i mentorska podrška naručiocima u jednom postupku javne nabavke u primeni predloga iz Vodiča.

2022-06-03T12:54:40+00:00